Regulamin

REGULAMIN

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep Internetowy Mobility Expert działający pod adresem www.sklep-mobilityexpert.pl, prowadzony jest przez Mobility Expert Ltd  spółkę z siedzibą w miejscowości Reading w Wielkiej Brytanii, ul. Frampton Close numer budynku 9 wpisaną do Krajowego Rejestru (Companies House) pod numerem (Company No.)07699227 – posiadającą UTR (odpowiednik pol. NIP) o numerze 7394719422 .

2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

II. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy dodać zamawiane produkty do koszyka i wypełnić formularz zamówienia.

2. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość z informacją, że zamówienie dotarło do sklepu.

3. Czas wysłania zamówienia:

 - w przypadku płatności „za pobraniem” lub przedpłaty poprzez płatności elektroniczne – w ciągu 24h od dnia złożenia zamówienia. Wysyłka zamówień złożonych w dniu roboczym do godziny 11.00 (zlecenie kuriera DPD) lub  do 14.00 (pocztą priorytetem ) nastąpi w tym samym dniu roboczym. Zamówienia złożone po godzinie 14.00 lub w dni wolne zostaną wysłane w następnym dniu roboczym. Wyjątek stanowią produkty takie jak skutery czy baldachimy, przy których wysyłka może trwać 2-3 dni robocze. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy - 2 dni robocze i jest to zależne od wybranego przez klienta operatora dostarczającego. Paczki zamawiane kurierem DPD dostarczane są na drugi dzień roboczy, palety na drugi lub trzeci dzień roboczy.

4. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

5. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

7. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania zamówienia oraz dostępne są na stronie sklepu internetowego w zakładce „Dostawy” i "Płatności". Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 III. PŁATNOŚCI

1. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:

  a. przy odbiorze - należność pobiera kurier,

  b. płatność gotówką przy odbiorze osobistym,

  c. przedpłata przelewem bankowym w złotówkach na konto sklepu: Alior Bank: 19 2490 0005 0000 4520 3474 0033

  e. za pośrednictwem płatności elektronicznych.

2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

IV. DOSTAWA TOWARU

1. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem:

  a. firmy kurierskiej DPD,

  b. Poczta Polska.

2. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny i możliwy tylko we wcześniej umówionym terminie.

Koszt dostawy:

  a. Za pośrednictwem, firmy kurierskiej:

      25,00 zł- za paczkę do 30 kg

      30,00 zł - za paczkę do 30 kg za pobraniem

  b. Poczta Polska

      Wysyłka priorytetem za pobraniem: 25,00zł –za paczkę do 1kg

3. Od momentu wejścia w posiadanie Produktów Klient zobowiązany jest do ich przechowywania i należytego obchodzenia się z nimi.

V. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

2.W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

VI. DANE OSOBOWE

1. Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim.

2. Każdy klient sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych. 

VII. ZWROT TOWARU

1. Przyjmujemy 14 dni zwrotu na wszystkie nowe części zamienne i asortyment.

2. Koszty odsyłki pokrywa nabywca towaru.

3. Sklep dokonuje zwrotu płatności w terminie 3 dni kalendarzowych przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, tj. przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

VIII. REKLAMACJE

1. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne jest uprawniony do zgłoszenia tego faktu telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres shopriderpolska@yahoo.co.uk w temacie wpisując REKLAMACJA. Klient zwrotnie otrzyma potwierdzenie rejestracji zgłoszenia, zawierające wytyczne dotyczące dalszego postępowania.

  a. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, zostaną zwrócone po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis przyczyny reklamacji.

  b. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od dnia ich wpłynięcia.

  c. Reklamacji podlegają:

- wady fizyczne,

- wady techniczne powstałe przy wykonaniu zamówienia,

- rozbieżności pomiędzy wypełnionym zamówieniem, a zawartością przesyłki,

- uszkodzenia mechaniczne powstałe w czasie transportu.

  d. Jeżeli Klient zgłosi reklamację Produktu zgodnie z obowiązującą Umową i okaże się, że ów Produkt:

- był nienależycie użytkowany, nadużywany, otoczony niedbałą, niewłaściwą lub niewystarczającą opieką, zaniedbany, uległ uszkodzeniu lub był przechowywany w niewłaściwych warunkach;

- uległ wypadkowi lub uszkodzeniu spowodowanemu niewłaściwymi próbami modyfikacji lub naprawy;

- był obsługiwany lub używany w sposób niezgodny z zaleceniami producenta Produktu lub Sprzedawcy;

- uległ normalnemu zużyciu, to po dostarczeniu Sprzedawca według własnego uznania może nie podejmować pozytywnej decyzji o naprawie, wymianie lub zwrocie zapłaty za Produkt oraz może zażądać, żebyś Klient uiścił wszelkie uzasadnione koszty przesyłki oraz obsługi zgodnie z aktualnym cennikiem opłat i kosztów standardowych, a także wykorzystać inne szczegóły dotyczące płatności przekazane podczas dokonywania zamówienia. W zakresie dozwolonym przepisami prawa nie Sprzedawca odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, roszczenia, koszty, szkody, opłaty lub wydatki wynikające z wykonania powyższego postanowienia.

  e. Sklep dokłada wszelkich starań, aby zapewnić najwierniejsze odwzorowanie kolorów, jednak zażalenia, nie związane z niską jakością druku lub radykalną zmianą kolorów, nie będą uwzględniane.

  f. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, lub jeśli to możliwe zostanie naprawiony, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów) lub klient tak sobie zażyczy, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary albo obniżenie ceny nabytego towaru.

  g. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

IX. POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 

  1. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas telefonicznie lub na adres shopriderpolska@yahoo.co.uk o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  1. Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl